Commissies

Functie/commissie Contactpersoon E-mail Telefoon
Voorzitter
Martin Swikker voorzitter@hercules-handbal.nl 06 – 18306582
Vicevoorzitter
Anja Pakkert hercules@handbal.nl 06 - 40228919
Secretaris
Rijswijkse Landingslaan 119, 2497 BE Den Haag
Bianca Vogelaar hercules@handbal.nl 06 - 54302003
Wedstrijdsecretariaat
Min. Lelylaan 90, 2285 HK Rijswijk
Anja Pakkert hercules@handbal.nl 06 - 40228919
Penningmeester
IBAN: NL 55 INGB 0000 1736 30
Sander van de Ree penningmeester@hercules-handbal.nl 06 – 13512814
Ledenadministratie
IBAN: NL 81 INGB 0000 6644 67
Laura Veldhoven ledenadministratie@hercules-handbal.nl 06 - 36308668
Voorzitter Jeugdcommissie
Robin Brant jeugdcommissie@hercules-handbal.nl 06 – 13700508
Voorzitter Technische Commissie
Marco Barnhoorn herculestechnischecommissie@gmail.com
Coördinatie scheidsrechters
Judith van de Ree scheidsrechters@hercules-handbal.nl
Coördinatie activiteiten
Nicky Rodenburg nickyrodenburg@live.nl 06 - 37173968
Coördinatie vrijwilligers
José Rodenburg vrijwilligers@hercules-handbal.nl 06 - 54214581
Clubgebouw en kantine
Gerard van Calsteren ghvancalsteren@casema.nl 06 – 48939669
Marketingcommissie
Ria van Haaften communicatie@hercules-handbal.nl 06 – 11006030

sponsorcommissie@hercules-handbal.nl