Lid worden

Wat te doen als je mee wilt trainen?

 • Bij Hercules handbal kun je 3 proeftrainingen mee doen voordat je je inschrijft.
 • Stuur een e-mail naar ledenadministratie@hercules-handbal.nl met je naam en geboortedatum en geef aan dat je graag een keer bij de handbal wil komen kijken/meedoen.
 • Van de ledenadministratie en/of van de trainer van de betreffende leeftijdscategorie krijg je een e-mail terug wanneer er getraind wordt en wanneer je welkom bent om de proeftraining mee te doen.

Wat te doen als je lid wilt worden?

 • Als de trainingen bevallen en je het leuk lijkt om te gaan handballen, vul dan het inschrijfformulier (2021-2022) in.
 • Het inschrijfformulier graag zo volledig mogelijk invullen en tezamen met een pasfoto digitaal opsturen naar Arjen Stuijt. Hij zorgt ervoor dat je bij de bond ingeschreven wordt en je mee kan doen met de wedstrijden.
 • Op het inschrijfformulier kun je de leeftijdscategorieën en de contributiebedragen vinden.
 • Hierna wordt het inschrijfformulier verwerkt en stuurt de ledenadministratie een contributiebrief naar je toe. Hierin staat het precieze bedrag dat je moet betalen.

Ooievaarspas

 • Wanneer je houder bent van een Ooievaarspas moet je dat even apart vermelden op je inschrijfformulier. De bedragen voor Ooievaarspashouders zijn namelijk aangepast. Voor meer informatie: www.ooievaarspas.nl
 • Wanneer een kind een Ooievaarspas heeft kan het bij de Stichting Leergeld Den Haag terecht voor materialen. Klik hier voor meer informatie.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

 • Het lidmaatschap ga je aan tot wederopzegging.
 • Het handbalseizoen loopt van 1 augustus tot 31 juli. In augustus begint het veldseizoen, na de herfstvakantie begint het zaalseizoen en in maart/april begint de tweede helft van het veldseizoen. Meestal is het veldseizoen begin juni ongeveer afgelopen en zijn er nog een aantal toernooien.
 • Een opzegging dient uiterlijk 31 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Dit kan per e-mail (ledenadministratie@hercules-handbal.nl).
 • Vanaf 1 juni worden alle leden bij de bond weer opgegeven voor het nieuwe seizoen en wordt het aantal teams voor het seizoen doorgegeven. Aan de hand van deze opgave worden de velden en zalen weer ingehuurd, voor training en wedstrijden. Omdat dit allemaal geld kost en dit begroot wordt op het aantal leden, zal bij een te late opzegging de volledige contributie voor het aankomende seizoen wél in rekening gebracht worden.

Blessure? Wat te doen?

 • Je blessure meld je direct per e-mail aan de ledenadministratie.
 • Bij een blessure zijn de eerste 3 maanden voor eigen risico. Na het eigen risico word je als niet spelend lid opgegeven. De kosten voor een niet spelend lid zijn beduidend lager.
 • Wanneer je weer gaat trainen/spelen meld je dit ook weer per e-mail aan de ledenadministratie.