Lid worden

Wat te doen als ik mee wil trainen?

(for an English version of this page, click here)

 • Bij Hercules handbal kun je drie proeftrainingen meedoen voordat je je inschrijft.
 • Stuur een e-mail naar ledenadministratie@hercules-handbal.nl met je naam en geboortedatum en geef aan dat je graag een keer bij de handbal wil komen kijken/meedoen.
 • Van de ledenadministratie en/of van de trainer van de betreffende leeftijdscategorie krijg je een e-mail terug wanneer er getraind wordt en wanneer je welkom bent om de proeftraining mee te doen.

Wat te doen als ik lid wil worden?

 • Als de trainingen bevallen en je het leuk lijkt om te gaan handballen, vul dan het inschrijfformulier (2023-2024) in.
 • Het inschrijfformulier graag zo volledig mogelijk invullen en tezamen met een pasfoto digitaal opsturen naar ledenadministratie@hercules-handbal.nl. Deze zorgt ervoor dat je bij de bond ingeschreven wordt en je (eventueel) mee kan doen met de wedstrijden.
 • Hierna wordt het inschrijfformulier verwerkt en stuurt de ledenadministratie een contributiebrief naar je toe. Hierin staat het precieze bedrag dat je moet betalen.

Wat zijn de kosten?

Contributie
 • Elk lid speelt in een bepaalde categorie. De leeftijd op 31 december van het jaar waarin het verenigingsjaar start is bepalend voor de categorie waarin het lid speelt.
 • Het totale contributiebedrag is per categorie verschillend. Deze categorieën zijn vastgesteld door het Nederlands Handbalverbond.
 • Het komt voor dat een jeugdlid in een andere categorie speelt dan dat zijn / haar leeftijd aangeeft. De contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd en staat dus los van het feit of een lid in een andere categorie speelt.
Leeftijd op 31-12-2023 Categorie Bedrag wedstrijd lid Bedrag trainend lid
 G n.v.t.  € 83,00
  5 - 6 jaar  Kabouter € 83,00 € 83,00
  7 - 8 jaar  F € 195,00 € 157,00
  9 - 10 jaar  E € 226,00 € 181,00
 11 - 12 jaar  D € 251,00 € 207,00
 13 - 14 jaar  C € 281,00 € 225,00
 15 - 16 jaar  B € 313,00 € 250,00
 17 - 18 jaar  A € 329,00 € 288,00
 19 jaar en ouder  Senioren € 407,00 € 325,00
 19 jaar en ouder  Recreanten € 233,00 + € 50,00 (**)
Lid bond NHV  Niet-Spelend € 160,00 € 160,00
Inschrijfkosten  Alle leden € 10,00 € 10,00
(**) Recreanten die ook meetrainen met de senioren betalen een aanvullend bedrag van € 50,00.
 • Leden die tijdens het seizoen lid worden, betalen naar rato. Dat wil zeggen dat de contributie opnieuw wordt berekend voor de rest van het seizoen.
 • Het handbalseizoen loopt van 1 augustus tot 31 juli. In augustus begint het veldseizoen, na de herfstvakantie begint het zaalseizoen en in maart/april begint de tweede helft van het veldseizoen. Meestal is het veldseizoen begin juni ongeveer afgelopen en zijn er nog een aantal toernooien.
 • In het begin van het seizoen komen veel leden nog binnen, dan wel schrijven zij zich pas in op het moment dat de zaalcompetitie begint. Voor deze leden maken we nog de kosten van leden die het hele jaar lid zijn.
  Om deze reden betalen leden die lid worden voor 1 november nog de volledige jaarcontributie. Vanaf 1 november gaat de termijnkorting in zoals deze ook nu van toepassing is.
Selectiebijdrage
 • Voor de selectieteams van de senioren geldt een selectiebijdrage. Deze geldt ook voor de A, B en C-categorie, mits het team in de landelijke competitie speelt. De selectiebijdrage wordt gehanteerd aangezien er voor deze teams hogere inschrijfkosten bij de bond, hogere kosten voor bondsscheidsrechters en coaches/begeleiding zijn.
Categorie Wedstrijd lid Selectie bijdrage Wedstrijd lid
 C  €        13,00
 B  €        15,00
 A  €        20,00
 Senior  €        52,00

Wijze van betalen

 • Vóór aanvang van het seizoen of zodra jouw inschrijving is verwerkt, stuurt de ledenadministratie een email met de factuur met daarin de contributie voor het komend seizoen en de incassodatums. De betalingsdatum van de incasso kan één dag eerder of later vallen i.v.m. de verwerkingsdatum van de ING (alleen op werkdagen).
 • Bij het niet kunnen incasseren van de contributie op de aangegeven incassodatum kan er een boete van € 5,00 per gebeurtenis doorberekend worden.
Incasso datum 1 termijn 4 termijnen 10 termijnen
27-08-2023   Betaling 1 Betaling 1
27-09-2023 Betaling 1   Betaling 2
27-10-2023     Betaling 3
27-11-2023   Betaling 2 Betaling 4
27-12-2023     Betaling 5
27-01-2024     Betaling 6
27-02-2024   Betaling 3 Betaling 7
27-03-2024     Betaling 8
27-04-2024     Betaling 9
27-05-2024   Betaling 4 Betaling 10

Ooievaarspas

 • Wanneer je houder bent van een Ooievaarspas moet je dat even apart vermelden op je inschrijfformulier. De bedragen voor Ooievaarspashouders zijn namelijk aangepast. Voor meer informatie: ooievaarspas.nl
 • Wanneer een kind een Ooievaarspas heeft kan het bij de Stichting Leergeld Den Haag terecht voor materialen. Kijk hier voor meer informatie.

Vrijwilligerstaken

Hercules is een vereniging en geen bedrijf. Dat betekent dat alle werkzaamheden bij Hercules worden gedaan door vrijwilligers. Wij verwachten van ieder lid en/of ouder (bij jeugd t/m de B jeugd) dat zij hieraan bijdragen. Standaard is dat iedereen een paar keer per jaar een bardienst draait. Maar er is nog veel meer te doen om de vereniging draaiend te houden. Je kunt denken aan trainen geven, coachen, lid worden van een commissie etc. Voor alle vacatures kun je kijken op: ik word vrijwilliger. Heb je interesse neem dan contact met de vrijwilligerscommissie: vrijwilligers@hercules-handbal.nl

Verklaring Omtrent gedrag (VOG)

 • Hercules vraagt voor elke vrijwilliger die in contact komt met jeugdleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. De VOG is, naast het hebben en volgen van de gouden afspraken/gedragsregels, één van de maatregelen waarmee RKSV Hercules een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. In onze vereniging vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel.
 • Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met en zult u handelen naar de door Hercules opgestelde gedragsregels.
 • Informatie over de VOG is te vinden op de website onder het kopje “Ik word vrijwilliger”.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

 • Het lidmaatschap ga je aan tot wederopzegging.
 • Het handbalseizoen loopt van 1 augustus tot 31 juli. Een opzegging dient uiterlijk 31 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Dit kan per e-mail naar ledenadministratie@hercules-handbal.nl.
 • Vanaf 1 juni worden alle leden bij de bond weer opgegeven voor het nieuwe seizoen en wordt het aantal teams voor het seizoen doorgegeven. Aan de hand van deze opgave worden de velden en zalen weer ingehuurd, voor training en wedstrijden. Omdat dit allemaal geld kost en dit begroot wordt op het aantal leden, zal bij een te late opzegging de volledige contributie voor het aankomende seizoen in rekening gebracht worden.

Blessure? Wat te doen?

 • Je blessure meld je direct per e-mail aan de ledenadministratie.
 • Bij een blessure zijn de eerste 3 maanden voor eigen risico. Na het eigen risico word je als niet spelend lid opgegeven. De kosten voor een niet spelend lid zijn beduidend lager.
 • Wanneer je weer gaat trainen/spelen meld je dit ook weer per e-mail aan de ledenadministratie.

De gouden afspraken van Hercules