Contactgegevens

Functie/commissie Contactpersoon E-mail Telefoon
Voorzitter
Martin Swikker voorzitter@hercules-handbal.nl 06 - 18306582
Algemeen bestuurslid
Anna Hoogmoed en Marjet de Jager hercules@handbal.nl
Secretaris
nnb
vacature hercules@handbal.nl
Wedstrijdsecretariaat
Anja Pakkert hercules@handbal.nl 06 - 40228919
Penningmeester
IBAN: NL55 INGB 0000 1736 30
Dennis Doomen penningmeester@hercules-handbal.nl 06 - 47033908
Ledenadministratie
IBAN: NL81 INGB 0000 6644 67
Dennis Doomen ledenadministratie@hercules-handbal.nl 06 - 47033908
Voorzitter Technische commissie
vacature herculestechnischecommissie@gmail.com
Voorzitter Marketing commissie
vacature marketingcommissie@hercules-handbal.nl
Voorzitter Verenigingsleven commissie
Heleen Biesta nnb
Voorzitter Vrijwilligers commissie
Tessa Persoon en Fleur Gijsen vrijwilligers@hercules-handbal.nl 06 - 46785474
Coördinatie scheidsrechters
Jetteke Choi en Rianne van der Ende scheidsrechters@hercules-handbal.nl
Coördinatie activiteiten
Nicky Rodenburg nickyrodenburg@live.nl 06 - 37173968