Beste leden, ouders en supporters,

Niet alleen in het dagelijks leven maar ook in de sport kunnen we niet alles doen waar we met elkaar zo dol op zijn. Een lekker partijtje handballen. Gelukkig is er voor de jeugd een uitzondering en kunnen zij trainen en onderlinge partijtjes spelen. Het is voor Hercules dan ook vol verwachting vooruitkijken naar het moment dat het kabinet weer wat meer ruimte geeft. Bij de vorige persconferentie was er de mogelijkheid geboden dat er na 2 weken weer terug gegaan kon worden naar de maatregelen van voorheen, met iets meer ruimte voor senioren. Zij mochten toen trainen in 4-tallen, wel met veel spelregels. Een test door de damesselectie hiermee heeft goed uitgepakt. Dus nu dat weer mag, kunnen we de senioren ook weer in actie brengen.

Bij de jeugd willen we de activiteiten ook graag uitbreiden, want we zijn opgericht om te handballen en dat verzorgen we graag voor al onze leden. De Technische Commissie werkt op dit moment een plan uit om weer meer activiteiten op te starten. Natuurlijk afhankelijk van de resultaten van de volgende persconferentie. Bij de algemene ledenvergadering (ALV) hebben we het met een groep leden ook al gehad over de aanpak die we als bestuur tot nu toe gekozen hebben. Het mag duidelijk zijn dat we de voorzichtige aanpak voorstaan. Het is voor het bestuur ook zoeken en uitproberen omdat we nog geen ervaring hebben met dit soort omstandigheden. Wat we wel weten is dat we voorzichtig met centjes om moeten gaan. We kunnen een stootje hebben, maar we houden de hand op de knip.

Dat merken de leden helaas in de praktijk. De trainingsmogelijkheden die we aanbieden zijn anders dan wij en zij gewend zijn. Zo trainen de senioren op dit moment helemaal niet en de jongste jeugd beperkt. Dit doet ons pijn, want we zijn eigenlijk veel te ambitieus om dit zo toe te passen. Er zijn wel goede redenen hiervoor, die ik graag met jullie wil delen. Ten eerste omdat dit het advies is van onze TC. Zij stellen: zo lang er geen zicht is op echte wedstrijden gaat te veel training zonder doel tegenstaan. Voor de senioren is de regelgeving zo strikt dat de mogelijkheden om een goede training uit te voeren, te beperkt zijn. Laten we met elkaar hopen dat de mogelijkheden snel groter worden. Dan schalen we zo snel als mogelijk op. .

Weer handballen?
Het NHV heeft scenario’s uitgewerkt om het seizoen weer op te starten. De gunstigste gaat uit van starten aan het begin van het nieuwe jaar. Dat geldt dan voor het grootste deel van de vereniging, alleen de teams die in de landelijke top spelen hebben wat meer opstarttijd nodig. Ook dit is natuurlijk afhankelijk van de vrijheden die het kabinet geeft. Het NHV kijkt niet alleen naar de start maar ook naar het einde van de competitie en heeft serieuze plannen om dit door te trekken tot vlak voor de zomervakantie. Zo kunnen we toch nog een behoorlijk seizoen handbal aanbieden aan de leden. Zodra er hierover meer bekend is komen we daar op terug. In de ALV hebben we nog een aantal onderwerpen behandeld die ik graag met jullie wil delen:

  •  Gaan we de leden compenseren voor alle wedstrijden en trainingen die ze moeten missen. Gezien het plan van het NHV om met verschoven seizoen te werken wachten we de ontwikkelingen af op dit gebied. We denken in maart/april een goed beeld te hebben hoe het seizoen zich heeft ontwikkeld en of er gecompenseerd kan/moet worden.
  • Hoe zit het met de kosten voor de technische staf? Lopen die door of wordt daar ook rekening gehouden met de gevolgen van de crisis? Het antwoord is duidelijk: Er zijn afspraken gemaakt met de staf over hoe om te gaan met hun vergoedingen in deze bijzondere tijden. Deze worden bijgesteld naar de daadwerkelijke inzet.
  • Er is verzocht om meer aandacht te besteden aan de jeugdteams en de breedtesport. Het lijkt erop dat er onevenredig veel geld en aandacht is voor de topsportteams. Dit neemt het bestuur ten harte en we hopen in de praktijk te laten zien dat we dit meer evenredig zullen verdelen.
  • De vergadering was het eens dat deze tijd en het weer opstarten veel extra inzet vraagt van de vrijwilligers en we veel extra handjes kunnen gebruiken. De eerste vijf hebben zich tijdens de ALV aangemeld en we hopen dat dit zich voortzet.

We hopen met zijn allen dat de situatie zich snel stabiliseert en we weer met zijn allen kunnen genieten van die mooie handbalsport.

Het bestuur van Hercules