Disclaimer

R.K.S.V. Hercules betracht grote zorgvuldigheid bij de samenstelling, weergave  en  het onderhoud van de op de website www.hercules-handbal.nl verstrekte informatie. Hercules kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend. 
De inhoud van de website van R.K.S.V. Hercules is bedoeld om informatie te geven over de vereniging en haar activiteiten.  Het gebruik van de website is op eigen risico en voor eigen rekening. Hercules is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik (of het niet gebruiken) van deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Hercules. 

De website www.hercules-handbal.nl biedt links naar externe websites en aanbieders. Hercules is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders die gekoppeld zijn aan de website van Hercules.

Het auteursrecht van de informatie op deze website berust bij Hercules of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hercules. Gebruik hiervan is dus alleen mogelijk met toestemming van Hercules.
Op informatie en beeldmateriaal is de privacyverklaring van Hercules van toepassing.