Ons bereikte het droeve bericht dat 8 juni jl. Gabrielle Kemink is overleden.

Gabrielle is de dochter van wijlen Theo Kemink, oud-(ere)voorzitter en één van de oprichters van Hercules.

Op reeds jonge leeftijd is zij bij Hercules begonnen met handballen. En dit is zij heel veel jaren blijven doen. En de laatste jaren in een vriendinnenteam. De kinderen van Gabrielle (en de andere speelsters) kon je ook regelmatig rond het veld vinden.

Gabrielle is tevens jaren bestuurslid geweest en bemande met veel zorg o.a. het secretariaat. Daarnaast heeft zij vele jaren, eerst op het Hercules complex aan het het Hoornpark en later op het Kruisvaarderspark, samen met andere dames, het clubblad gevouwen, geniet en verzonden en dat wekelijks terugkerende ritueel ging altijd gepaard met veel humor en plezier.

Wij willen haar dierbaren en verdere familie onze oprechte deelneming betuigen en wensen iedereen heel veel sterkte de komende tijd!