Ons bereikte het droeve bericht dat op dinsdag 12 maart jl. Gerard Laaper is overleden.

Gerard was een zeer geliefd en gewaardeerd persoon binnen de vereniging. Hij was dan ook zeer betrokken bij het wel en wee van Hercules en sinds jaar en dag ‘Vriend van Hercules’.
Hij is op jonge leeftijd lid van Hercules geworden. Na z’n actieve handbalcarrière is hij wel blijven fluiten. Tussendoor heeft hij ook nog een paar jaar met een vriendenteam bij de senioren gespeeld.

Gerard heeft zich jarenlang als zeer verdienstelijk scheidsrechter voor de club ingezet. Zo heeft hij ook ‘koppel’ gefloten met Joop van de Walle (overleden oud-voorzitter) en tot 3 jaar geleden incidenteel de recreanten gefloten. Daarnaast heeft hij ook scheidsrechters begeleid.

Met een aantal vrienden uit die vriendengroep hebben zij de beleggersclub opgericht en zij draaiden om de beurt op vrijdagavond bardienst. Dit hebben ze enige jaren gedaan.
Hij was, heel lang geleden, loodgieter bij Jan Verlaan en is daarna overgestapt naar het onderwijs.

Gerard heeft een hechte vriendengroep aan Hercules overgehouden. Zij waren ruim 47 jaar met elkaar bevriend en deze vrienden hebben hem de laatste periode tijdens zijn ziekte ook veelvuldig bezocht en voor hem gezorgd.

Gerard Laaper, een Hercules man in hart en nieren!

Wij wensen zijn vrouw Diana en zoon Wester heel veel sterkte toe.

 

De plechtigheid om het leven van Gerard te gedenken wordt gehouden op dinsdag 19 maart a.s. (zie de info op de kaart).


                                    Gerard (midden gehurkt met gebogen hoofd)