‘PRAKTISCH ONHAALBAAR’

De invoering van de nieuwe Corona-maatregelen zadelt de binnensporten op met grote logistieke problemen. Een rondje langs de handbalclubs in deze regio laat zien, dat alle registers worden opengetrokken om aan de eisen te voldoen. Conclusie: ‘We begrijpen de noodzaak, maar de uitvoering is praktisch onhaalbaar’.

Bij BENE-Leagueclub Quintus heeft het Coronateam zich na de persconferentie direct gebogen over de gestelde eisen. PR-manager Debby Blewanus: ,,Wij willen de richtlijnen opvolgen, maar dat is geen gemakkelijke opgave. We werken met veel vrijwilligers, jong en oud. Iedereen die 18+ is en onze hal bezoekt, moet de CoronaCheck app laten zien. Dat geldt niet alleen voor wedstrijden, maar ook voor trainingen.”

De handbaltak is onderdeel van de omni-vereniging Quintus. Die afdeling van de club heeft zich alléén gebogen over het handbal. Niet over het gehele sportcomplex en dus ook niet over de kantine.

Blewanus: ,,Die verantwoordelijkheid ligt dan weer bij het overkoepelend bestuur. Wij werken de hele corona-periode met speciale coördinatoren en die zetten we nu weer in. Voor de entree van de hallen gaan zij op trainingsdagen en in de weekends iedereen die 18+ is, scannen.”

GIGANTISCHE KLUS

Ook bij Hellas aan de Laan van Poot proberen ze de maatregelen in goede banen te leiden. ,,Een gigantische klus”, zegt Saskia van Zanen, mede belast met de corona-aanpak. ,,We willen allemaal zo snel mogelijk van dat virus af en daarom gaan we de maatregelen streng naleven.”

Dat valt niet mee voor een amateursportvereniging, die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat. Al dagen is men bij Hellas druk bezig om duidelijk te communiceren naar de leden én om vooral meer vrijwilligers te charteren.

Van Zanen: ,,Een werkzaam plan is de enige manier om leden de mogelijkheid te bieden te  blijven handballen. De Overheid realiseert zich niet, dat het lastig is nóg meer van onze vrijwilligers te verlangen. We gaan extra ouders inschakelen bij de QR-controle.”

Bovendien gaat Hellas bij klachten van selectiespelers direct testen conform de richtlijnen. Vóór de trainingen en wedstrijden moeten zij hun QR-code laten zien.

OMVANGRIJKE OPERATIE

Bij WHC/Hercules is de aanpak, met wedstrijdlocaties in Loosduinen en op Ypenburg, een omvangrijke operatie. Voorzitter Martin Swikker: ,,Wij begrijpen de noodzaak, maar de amateursport wordt hard geraakt. Wij maken ons zorgen over de verantwoordelijkheid die het kabinet bij de amateurclubs neerlegt.”

Het bestuur is blij, dat er voldoende vrijwilligers zijn om alle normale  activiteiten te verrichten. Die mensen willen daarnaast niet als portier of controleur optreden.

Swikker: ,,Het is naïef gedacht, dat de verenigingen dat wel even oplossen. Ook is maar de vraag of alle teams compleet aan de competitie kunnen blijven deelnemen. Amateurs die drie, vier keer in de week sport bedrijven, kunnen onmogelijk steeds testen.”

Om die reden is WHC/Hercules bang dat er leden gaan stoppen.

SERIEUS OPPAKKEN

Norman Uhlenbusch, woordvoerder Nederlands Handbal Verbond, begrijpt de problemen van de clubs. ,,Maar ik merk óók, dat de verenigingen de uitdaging om hun sporthal veilig te houden, serieus oppakken. Er is intensief overleg met de gemeentes over duidelijke richtlijnen. Wij zoeken afstemming met NOC*NSF, VWS en de collega-sportbonden.”

Het NHV vindt sport belangrijk in onze samenleving, óók als uitlaatklep. Maar het probleem voor de clubs is: waar haal ik de vrijwilligers vandaan om alles te controleren?

 

AD SPORT/PETER LOTMAN