Tijdens het ouder-kind toernooi is de vrijwilligerscommissie alvast gaan flyeren voor vrijwilligers voor volgend seizoen.

Heb jij de enquête toen nog niet ingevuld, doe dit dan alsnog via de QR-code!

P.s. Lukt het niet om de enquête via de QR-code te starten, gebruik dan deze link.

Je zou ons hiermee enorm helpen!