Ons bereikte het droeve bericht dat 28 oktober jl. Jan Verboon tijdens zijn vakantie in Frankrijk plotseling is overleden.

Jan heeft ontzettend veel voor onze vereniging betekend. Zo was hij halverwege het laatste decennium van de vorige eeuw tot ergens begin van het millennium jeugdvoorzitter.

Nog voor hij het voorzitterschap bij de jeugd met verve op zich nam, was hij één van de vaste leiders van het “pareltje” van de club: het Herculeskamp.

Naast zijn enorme enthousiasme, creatieve vermogen, geweldige inzet en positieve bijdrage in deze functies was hij ook een fanatiek handballer. Zeker de ‘oudere’ generatie van onze club heeft hem ongetwijfeld menigmaal zien schitteren bij ons vlaggenschip. Toen de opvolging vanuit de jeugd klaarstond, werd hij door de vrienden van de breedtesport met groot onthaal binnengehaald.

Jan was een man van aanpakken en dat had hij niet van een vreemde want toen zijn vader het tijd vond voor een opvolger, kon hij het familiebedrijf Verboon met veel vertrouwen overdragen aan zoon Jan die het bedrijf met hartstocht en doorzettingsvermogen naar een nog hoger plan bracht.

En hij was ook tevens één van de eerste, zeer nauw betrokken, trouwe en gewaardeerde sponsors van onze club.

Wij willen zijn vrouw Brenda, zijn kinderen Job en Puck, zijn moeder, zijn broer en zussen en andere nabestaanden onze oprechte deelneming betuigen en wensen iedereen heel veel sterkte de komende tijd!


kennisgeving overlijden Jan Verboon