Jeugd opleidingsplan

De jeugdafdeling werkt volgens het jeugd ontwikkelplan (JOP). Per leeftijdscategorie wordt de ontwikkeling van de spelers op een specifieke manier gestimuleerd. De Hercules-huisstijl van handballen wordt hiermee van jongs af aan aangeleerd. De Technische Commissie (TC) zorgt voor het speltechnische deel, en de Jeugdcommissie (JC) voor het organisatorische deel. Ze werken nauw samen en gebruiken een gedetailleerd jaarprogramma wat alle elementen bevat om succesvol een handbaljaar te doorlopen.

De hoogwaardige kwaliteit van de afdeling is op het veld zichtbaar in een groot spelplezier in combinatie met goede prestaties die de teams laten zien. De hoogste jeugdteams doen mee in de top van Nederland, waarbij de jeugdafdeling elk jaar 2 of 3 talenten aflevert aan topsportteams. De jeugdleden die vooral plezierig en gezellig willen sporten, en wat minder ambitie hebben, kunnen prima hun sport bedrijven in de breedtesportteams binnen de jeugdafdeling.

Hercules leidt zijn eigen (jeugd)kader op. Potentiële trainers, coaches en scheidsrechters volgen hiervoor een (intern) opleidingsprogramma. De jeugdleden en hun ouders worden actief gestimuleerd om hieraan mee te doen. De TC begeleidt deze ontwikkeling en stimuleert de doorgroei van het kader.

Het opleidingsplan biedt een rode draad voor 

  • Een verantwoorde opleiding van jeugdspelers.
  • De toepassing van jeugdontwikkeling, waarbij het Hercules-DNA leidend is.
  • De afstemming van de spel- en trainingsopvatting van de jeugdtrainers.

Hieronder kun je een beknopte versie van dit plan lezen of bekijk hier het volledige plan.

Accenten van het opleidingsplan

Accent 1: Door de hogere spelsnelheid wordt van de spelers een grotere vaardigheid verwacht en wordt het oefenen van het creatieve tactische aanvalsspel in kleine groepen onder tijdsdruk van belang.

Accent 2: Gevarieerd verdedigen, met als basis het veroveren van de bal is het uitgangspunt in alle ontwikkelingsfasen.

Accent 3:  Hoge eisen op tactisch gebied, waarbij veel meer technieken worden aangeleerd die gebaseerd zijn op snelheid. Jeugdspelers moeten veel uitgebreider en minder positie gebonden worden opgeleid.

Accent 4: Specialisatie op een positie wordt uitgesteld. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om alle spelers in de aanval en de verdediging intensief en uitgebreid op te leiden.

Accent 5: Ontwikkelingsgericht inzetten van spelers in wedstrijden leidt tot een uitgebreid handelingsrepertoire. Vorming staat boven resultaat.

Accent 6: Door alle leeftijdsgroepen heen wordt altijd en overal het veroveren van de bal gestimuleerd.