De F-jeugd mag zich verheugen op de komst van Jericho Kelder. De E-jeugd krijgt versterking van broertje Jovan Kelder. Banda Menga da Silva sluit zich aan bij de HB-jeugd en de Dames senioren verwelkomen  Maaike Friggen en Linda Smol.

Wij wensen de kersverse leden heel veel succes en plezier bij onze vereniging.