SOCIOTHERAPEUT IN DE ZORG EN HANDBALLER BIJ WHC/HERCULES

Het valt niet mee om als zorgmedewerker je baan zorgvuldig te combineren met het sporten. Ook voor Michel van Beijnum, handballer bij het Haagse combinatieteam WHC/Hercules, is het balanceren op die scheidslijn. Hij belicht de moeilijkheden waarmee hij te kampen heeft.

Van Beijnum (33 jaar) werkt in de GGZ/psychiatrie bij Youz, de jongerentak van de geestelijke gezondheidszorginstelling Parnassia. ,,Ik ben daar werkzaam als sociotherapeut op een gesloten afdeling voor jongeren van 14 tot en met 22 jaar in crisis. Dat begrip ‘in crisis’ houdt in, dat jongeren een gevaar voor zichzelf of voor anderen zijn. Zij hebben dus de veiligheid van een gesloten afdeling nodig. Het is een eerste opvangplek en wij bieden een tijdelijke oplossing voor jongeren om tot rust te komen en aan herstel te werken.”

In zijn vrije tijd is Van Beijnum handballer bij WHC/Hercules. ,,Ik ben cirkelspeler en gelegenheidsrechterhoek. Ik heb gespeeld bij HVL, Wings, WHC en dan nu in het WHC/Hercules combinatieteam. Ik ben nooit zelf van vereniging gewisseld, omdat ik het altijd naar mijn zijn had bij die clubs. Bij Wings en WHC hadden we een goede selectie, waarmee we mooie jaren beleefden. Met als hoogtepunt promotie naar de eerste divisie. De selectie werd  steeds smaller en toen ontstond de samenwerking met Hercules. Een gouden zet met als hoogtepunt de promotie naar de eredivisie. Er wordt hard gewerkt en met de nieuwe trainers Bart de Koning en Richard Rijkens is er een frisse wind gaan waaien. Er zit veel talent in deze groep.”

MOOI WERK

Terug naar zijn baan waarover hij met passie praat. ,,Vanuit de afdeling waar ik werk, wordt er naar passende hulp/zorg voor de toekomst gekeken. Het is mooi en interessant werk. Mooi, omdat je een steentje bijdraagt aan het herstel van jongeren die hulp nodig hebben. Interessant, omdat er veel verschillende ziektebeelden voorbij komen, bijvoorbeeld suïcidaliteit, somberheid, psychoses en gedragsproblematiek. Covid heeft invloed op mijn werk, al werken wij niet in de zogenoemde ‘frontlinie’. Maar die kwetsbare jongeren worden er zeker door getroffen.”

,,Voor jongeren met somberheids- of suïcidale klachten kan door de huidige maatregelen een gevoel van eenzaamheid ontstaan waardoor ze in een crisis raken. Minder sociale contacten betekent dat ze minder steun ervaren en minder afleiding hebben. Sociaal isolement ligt op de loer, omdat er minder bezoek mag komen. Wij lopen als personeel met mondkapjes op. Jongeren die in een psychose zitten, kunnen daardoor onze mimiek niet zien. En dát is juist  belangrijk voor ze. Het leidt soms tot onbegrip en is niet bevorderlijk voor het herstel.”

GROOT RISICO

,,Voor mijzelf is het een voordeel, dat ik naar mijn werk kan. Ik kom wel in contact met verschillende mensen en loop dus meer risico. Om mij heen zie ik steeds meer afdelingen waar een uitbraak van Covid ontstaat. Als er eenmaal iemand besmet is, vormt dat een groot risico. Dit is ons gelukkig nog bespaard gebleven. Ik moet goed op mezelf passen en voorzichtig zijn. Niet zozeer voor mezelf, maar voor de mensen om mij heen die tot de kwetsbare groep behoren.”

,,Het is in de praktijk moeilijk om me aan alle maatregelen te houden. Ik werk op een hectische afdeling, dus snel overleg met collega’s of fysiek ingrijpen bij een escalatie zijn noodzakelijk. De veiligheid van de jongere gaat vóór het naleven van de regels. Dit brengt voor ons extra risico’s mee. Daar moet ik privé en op de club rekening mee houden.”

SEIZOEN AFMAKEN

Ook Van Beijnum vindt het jammer dat de competitie stil ligt. ,,Maar de gezondheid is het belangrijkste. Hopelijk kunnen we over een paar maanden het seizoen afmaken. Ik hou mezelf fit door op de racefiets te springen, te gaan hardlopen of naar de sportschool te gaan, die gelukkig nog open is. Ik hou van sporten, dus het is voor mij geen probleem om de motivatie te vinden om te gaan bewegen. Vanuit de club is er een schema om de conditie en kracht op peil te houden. Complimenten aan de trainers en de staf, die serieus met de Covid-situatie zijn omgegaan. En verder vooral met z’n allen heel voorzichtig blijven.”

AD SPORT/PETER LOTMAN

Met dank aan Ilja Vlietstra van IMV-fotografie voor het beschikbaar stellen van de fraaie actiefoto’s.