Ons bereikte het droeve bericht dat 31 januari jl. Hans de Haas plotseling is overleden.

Hans heeft veel voor onze vereniging betekend. Zo was hij in de tijd dat Hercules nog op het Hoornpark in Rijswijk was gesitueerd een gedreven en enthousiast vrijwilliger. Begonnen als wedstrijdsecretaris en daarna lange tijd een dragende kracht van de kantinecommissie.

Daarnaast heeft hij ook meegedacht met het uitbreiden/vernieuwen van het clubgebouw. Tevens droeg hij ook een aardig steentje bij aan de organisatie van het jaarlijks terugkerende, internationale Pinkstertoernooi bij Hercules.

Naast zijn enthousiasme, creatieve vermogen, geweldige inzet en positieve bijdrage in deze vrijwilligersfuncties was hij ook een fanatiek handballer.

Wij willen zijn kinderen, kleinkinderen en andere nabestaanden onze oprechte deelneming betuigen en wensen iedereen heel veel sterkte de komende tijd!

 


klik op de rouwkaart voor het origineel