Maatschappelijk

Als vereniging staat Hercules midden in de samenleving. Uiteraard als sportvereniging waar sport en fair play alle aandacht krijgen. Sport is belangrijk voor jeugd en Hercules vindt het belangrijk om ook kinderen met een beperking in het G te laten handballen. Niet alleen leden merken onze betrokkenheid.

Als Buurthuis van de Toekomst is de kantine niet alleen huiskamer voor leden, maar zijn buurtgenoten welkom om gebruik te maken van de faciliteiten. In een Buurthuis van de Toekomst delen sportclubs, scholen, culturele-, zorg- en welzijnsinstellingen en andere organisaties een accommodatie. Op die manier wordt er optimaal gebruik van het gebouw en kan er worden samengewerkt  aan activiteiten voor de wijk. Het gebouw wordt dan een plek waar mensen uit de wijk kunnen samenkomen voor een praatje, een cursus of misschien wel voor een bridgeavond. Daarmee worden de sportclubs, scholen, culturele-, zorg- en welzijnsinstellingen en andere organisaties als het ware een multifunctionele ontmoetingsplek in een wijk. Ook onze sportvereniging is sinds 2013 een Buurthuis van de Toekomst en probeert het clubgebouw optimaal te benutten. Een voorbeeld hiervan is de naschoolse opvang die de kantine gebruikt op tijden dat wij deze zelf niet benutten. Met het Lyceum Ypenburg bestaan goede afspraken rond gebruik van de accommodatie.