Beste handbalvrienden van Hercules,

Op 29 mei 2019 heeft de TC het nieuwe jeugdplan gepresenteerd voor een groep ouders en spelers/speelsters van de jeugdteams.
Voor diegene die niet in staat waren deze avond bij te wonen, staat onderaan de tekst een link naar de presentatie. Voor een zo volledig mogelijk beeld van wat er is verteld, volgt hieronder een korte samenvatting van wat er buiten de dia’s om is verteld.

Samenvatting presentatie:

 • Dia’s 3 t/m 8:
  In deze dia’s is een aantal resultaten weergegeven van de vragenlijst die een tweetal weken geleden door jullie is ingevoerd. De weergegeven resultaten betreffen een taartdiagram op basis van alle ingevulde vragenlijsten. Daarnaast zijn de resultaten meegenomen in de nieuwe plannen.
 • Dia’s 9 t/m 11:
  Een aantal jaren geleden is het jeugd ontwikkelplan ontwikkeld. In dit plan staat per categorie omschreven welke handbal technische- en tactische vaardigheden wij als vereniging een jeugdlid willen laten ontwikkelen. Dia 9 en 10 bevatten een voorbeeld van de inhoud van het jeugd ontwikkelplan. Dia 11 bevat de nieuwe doelen voor het nieuwe plan.
 • Dia 12:
  In deze dia is de nieuwe structuur weergegeven aan de hand van een stroomschema. Het belangrijkste is de splitsing tussen het ‘Basis aanbod’ en het ‘Extra aanbod’.
 • Dia’s 13 t/m 16:
  Het verschil tussen het basis en extra aanbod wordt omschreven. De rode tekst in dia 14 zijn faciliteiten die in het huidige seizoen nieuw aanwezig zijn en die we aan het ontwikkelen zijn. De groene tekst in dia 15 zijn faciliteiten die geïmplementeerd worden.
 • Dia 17:
  In de presentatie is aangegeven door middel van het overzicht in dia 17 wat er voor en na de zomer (minimaal) geregeld kan worden met de huidige bezetting van vrijwilligers.
  Uiteraard geldt hoe meer vrijwilligers zich voor het plan willen inzetten des te meer we kunnen bereiken en verwezenlijken.

Mocht er na het lezen van de presentatie en de samenvatting nog behoefte zijn aan aanvullende tekst en uitleg, kan er gemaild worden naar het mailadres van de TC: herculestechnischecommissie@gmail.com.

Wij verzoeken jullie in de mail de volgende onderwerpstitel te geven: “Jeugdplan”. Na het sturen van de mail ontvang je spoedig een ontvangstbevestiging.
De TC zal proberen binnen 3 werkdagen inhoudelijk te reageren op de mail. Daarnaast zullen de meest gestelde vragen, voorzien van antwoorden, in een later stadium worden gedeeld met alle betrokkenen.

Naast het sturen van de mail kan je natuurlijk ook mensen van de TC aanspreken die aanwezig waren bij de presentatie!

Middels deze beknopte samenvatting hoopt de TC iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben.

Met sportieve groet,

Technische Commissie Hercules


Klik hier voor de link naar de presentatie