Ons bereikte het droeve bericht dat op 12 juli 2021 Theo van der Steen is overleden.

Hij was een gewaardeerd persoon binnen de vereniging. Hij was dan ook zeer betrokken bij het wel en wee van Hercules en sinds enkele jaren ‘Vriend van Hercules’.

Theo heeft zich jarenlang als zeer verdienstelijk scheidsrechter voor de club ingezet. Hij heeft ook bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe scheidsrechtersbeleid. Daarnaast heeft hij ondersteuning geboden bij de begeleiding van de zondag scheidsrechters.

Theo van der Steen, een Hercules man in hart en nieren!

Wij gedenken hem met respect en wensen zijn dierbaren heel veel sterkte toe.