Beste leden, familie en alle sponsoren en supporters,

We hebben een flink uithoudingsvermogen nodig om deze uitdagende periode goed door te komen. Natuurlijk staat je gezondheid met stip op één en ik hoop en wens dat alles goed gaat met jullie allemaal. Gelukkig bewegen we langzaam de goede kant op en krijgen we stap voor stap een beetje bewegingsruimte.

Protocol TC in de maak voor eerste treden op de speelvelden

De jeugd heeft de primeur om weer wat handbal activiteiten te mogen ontwikkelen, daar zijn we erg blij mee. De TC werkt op dit moment hard om een verantwoord programma hiervoor op te stellen. We doen alles keurig volgens de regels en richtlijnen die we hebben ontvangen vanuit RIVM, Gemeente en NHV. Ik snap het als er nog ouders zijn die dit eng vinden of voorzichtig willen handelen. U moet ons vertrouwen in dezen, we zullen er alles aan doen om de kinderen, begeleiders, trainers en u zelf veilig mee te nemen in de eerste stappen op het handbalveld.

Beroep op alle vrijwilligers

Als voorzitter wil ik ook graag een beroep doen op al onze vrijwilligers om de vereniging te blijven steunen in deze uitdagende tijd. Het is voor de club altijd al een hele klus om vrijwilligers te vinden en te behouden. Ik doe een beroep op jullie allemaal om beschikbaar te blijven voor je vrijwilligerstaken die je al uitvoerde voor de crisis. Voor degenen die nog geen vrijwilligerstaken uitvoeren wil ik vragen: help ons als een commissie of het bestuur je vraagt om een taak op te pakken. Ik reken op jullie. Een crisis als deze raakt vele sectoren en daarom vraag ik ook extra om aan onze sponsoren te denken als jullie iets kopen, nodig hebben op gebied van advies en ontwikkeling en zaken die nu nog niet kunnen maar hopelijk straks wel weer, zoals fysiotherapie en evenementen.

Financieel heeft Hercules een grote uitdaging. Het hele bestuur werkt er hard aan om de tegenvallers te beperken. Helaas kunnen we niet voorkomen dat er voorraden bederven, kosten van de opstallen doorlopen en er geen inkomsten zijn uit de kantine. Dit zijn maar een paar voorbeelden waar we mee te dealen hebben. We gaan er zeker uitkomen maar hebben jullie hulp daar heel hard bij nodig. Blijf ons steunen in deze lastige tijden en heb begrip voor de maatregelen die het bestuur moet nemen.

Financiële gevolgen Corona

Corona brengt dus veel onzekerheid met zich mee. Ook financieel. Dit zal voor leden van onze vereniging gelden en geldt zeker voor de sponsoren van onze vereniging. Het geldt ook voor Hercules zelf. De belangrijkste kosten van de vereniging zijn de (zaal)huur van de Gemeente en de kosten van het NHV. Deze kosten lopen op dit moment nog onverminderd door voor de vereniging. Ondanks dat we geen gebruik mogen maken van onze faciliteiten, lopen de kosten hiervan wel door. Hierover zijn we in gesprek, maar tot op heden hebben we hier geen uitsluitsel over. De twee belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de contributiegelden en de baromzet. Deze laatste is uiteraard half maart volledig weggevallen. Voor het wegvallen hiervan is een regeling in het leven geroepen waardoor we een deel van dit verlies gecompenseerd kunnen krijgen. Eventuele verliezen op contributiegelden worden niet gecompenseerd. Dit omdat de overheid regelingen stimuleert om iedereen zo veel mogelijk zijn salaris te laten behouden. Het doet hierbij meteen de oproep om ook de sportverenigingen en aanverwante sectoren te blijven betalen om te voorkomen dat heel veel organisaties failliet gaan. Hercules is een financieel gezonde vereniging, maar kan het zich ook niet veroorloven om de kosten te blijven betalen als de contributie inkomsten wegvallen.

Voor nu zijn we dan ook genoodzaakt de contributie door te laten gaan. Zoals gemeld zijn we bezig de kosten naar beneden te krijgen. Mocht dit lukken, dit zal pas in de zomer volledig duidelijk zijn, dan wordt bij de vaststelling van de begroting van volgend seizoen samen met de leden besloten wat er gedaan wordt met een eventueel overschot aan ontvangen contributiegelden.

Alvast bedankt voor jullie steun.

 

Het bestuur van RKSV Hercules