VOG

Het bestuur wilt zorgen voor een veilige omgeving, zodat (jeugd)sporters volop tot hun recht kunnen komen. Wij willen grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen, voorkomen. Daarom vragen wij alle vrijwilligers die in aanraking komen met jeugd (t/m A-jeugd) een VOG aan te vragen.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak, zoals ‘werken’ met jeugd. Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom een VOG?

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Het is daarom, als vereniging, goed om trainers en vrijwilligers verplicht een VOG aan te laten vragen.

Voor wie vragen wij een VOG aan?

  • Voor iedereen die met jeugd te maken heeft.
  • Jeugdtrainers
  • Jeugdcoaches
  • Leden jeugdcommissie
  • Begeleiders jeugdscheidsrechters
  • Kampleiders

Voor meer informatie kunt u de volgende documenten raadplegen:
Gedragscode Hercules
Aannamebeleid Hercules

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving