Voorkomen is beter dan genezen‘, vandaar dat fysiotherapeuten Jordy van Tol en Bart Noordermeer van B&B Healthcare ‘op Boswijk’ een presentatie kwamen geven over preventie.

11 trainers van Hercules en WHC kregen een uitgebreid programma voorgeschoteld met als belangrijkste onderwerpen:

  • Wat is effectief?
  • De Warming Up, uiteraard werden de deelnemers hier ook zeer actief in betrokken
  • Een spoedcursus tapen van enkel en duim en ook hier konden vervolgens de trainers, onder nauwlettend toezicht van de 2 experts op dit gebied, zelf aan de slag bij het aanleggen van een tape

B&B Healthcare, en in het bijzonder Jordy en Bart dank, voor het delen van jullie kennis.

Onze trainers zijn weer beter in staat om blessureleed bij onze leden te voorkomen.


korte filmpjes