Beleid vrijwilligerstaken Hercules Jeugd

Om als vereniging te kunnen blijven functioneren zijn veel vrijwilligers nodig. Zie hiervoor ook bijlage ‘jaar van de vrijwilligers‘. Met name het inzetten van (jeugd)scheidsrechters is lastig. Om de wedstrijden in te kunnen vullen is het noodzakelijk het beleid voor vrijwilligerstaken aan te scherpen.

Beleid

  • Vanaf de C jeugd worden alle jeugdleden verplicht gesteld om vrijwilligerstaken te gaan doen voor Hercules (dus ook de eerste jaar C). Dit is niet afkoopbaar!
  • In het jaar dat zij tweedejaars C spelen worden zij verplicht opgeleid tot jeugdscheidsrechter.

De volgende taken moeten worden ingevuld per jeugdteam / per handbaljaar/seizoen:

  • Fluiten jeugdwedstrijden op zaterdag
  • Assisteren JC op zaterdag (limonade schenken, doelen klaar hangen etc.)
  • Helpen training geven aan F en E jeugd
  • Fluiten wedstrijden (jeugd en senioren) op zondag*

* Hiervoor is het nodig om het diploma verenigingsscheidsrechter te behalen. De opleiding wordt geregeld en betaald door Hercules. Na ongeveer 5 oefenwedstrijden onder begeleiding kan het diploma worden behaald. Naast het uitvoeren van de verplichte vrijwilligerstaak, wordt mét een diploma een vergoeding betaald van 15 euro per wedstrijd.

Dit komt neer op zo’n 8 x een taak uitvoeren per kind per handbalseizoen.

Het organiseren

De onderstaande uitvoering wordt in afstemming met de betrokkenen stap voor stap ingevoerd.

  1. Om alle jeugdleden een vrijwilligerstaak te laten doen, wordt van de coach/aanspreekpunt/contactouder per team verwacht dit in te delen naar voorkeur, geschiktheid etc.
  2. De indeling te communiceren naar de administratie (Voorlopig Judith van de Ree en Shirley Schellevis ).
  3. Als dit problemen oplevert zoeken zij naar een oplossing in overleg met de coördinator van betreffende activiteit.
  4. Activiteit-overschrijdende problemen worden voorgelegd aan het bestuur.

Er wordt een administratie bijgehouden van de uitgevoerde vrijwilligerstaken. Als de vrijwilligerstaak niet wordt uitgevoerd door het spelend jeugdlid of zijn/haar ouders zonder overleg is de coach verplicht het jeugdlid niet te laten spelen bij wedstrijden.

Vaststellen beleid

Het bestuur heeft dit beleid vastgesteld en gecommuniceerd als weergegeven in de bijlage. De kinderen en hun ouders moeten ervan doordrongen zijn dat je niet kunt spelen zonder daar een vrijwilligerstaak tegenover te zetten. Afkopen is niet aan de orde. Het moet al vroeg duidelijk zijn bij de leden van Hercules, als je speelt bij de club horen daar vrijwilligerstaken bij. Zonder deze aanpak kunnen we als Hercules niet bestaan.

Communicatie beleid vrijwilligerstaken Hercules jeugd

Officiële deel communicatie                                                                                Vastgestelde beleid door bestuur communiceren naar commissies en al het kader.

Middelen

Delen beleid via schriftelijke communicatie aan betrokkenen                                                Publiceren beleid op website en sociale media van Hercules

Informatieve deel communicatie

Vastgestelde beleid communiceren naar jeugdleden en ouders                                            Artikel vanuit bestuur over keuze voor dit beleid in relatie tot jaar van de vrijwilliger

Middelen

(nieuws)brief sturen aan alle jeugdleden (ouders)                                                                Artikel op de website en facebook                                                                                Delen stukken via de team apps                                                                                  Bespreken beleid op de ouderavonden