Seizoen 2020-2021 vrijwilligerstaken

Vooraf:

Op de afgelopen BALV (Buitengewoon Algemene Leden Vergadering) d.d. 31 mei 2017 is ingestemd met een nieuw vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers zijn essentieel en een vereniging kan alleen bestaan met voldoende vrijwilligers. Helaas wordt het ieder jaar moeilijker om alle vrijwilligerstaken binnen de vereniging te vullen.
Het vrijwilligersbeleid bestaat uit twee delen, namelijk het uitvoeren van vrijwilligerstaken door de leden en het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers die met de jeugd werken.

De vrijwilligerstaken:

  • vrijwilligerswerk verplicht voor alle A jeugd- en seniorleden van Hercules
  • voor leden t/m de B voert een ouder de taak uit wanneer het kind geen vrijwilligerstaak kan doen. Wanneer meer dan 2 leden t/m de B jeugd uit 1 gezin komen, dan voert de ouder voor max 2 kinderen de taken uit.
  • minimaal 5x per jaar (zie volgende bladzijde) voert het lid of de ouder een vrijwillige taak uit
  • leden of ouders die geen vrijwilligerswerk verrichten betalen een afkoopbedrag.
  • het afkoopbedrag is 50 euro per lid.
  • ieder lid (ouder t/m de B-jeugd) vult een vrijwilligersformulier (zie volgende bladzijde) in waarin hij aangeeft welke vrijwilligerstaak hij gaat doen.

 

Keuze innen afkoopbedrag: 

  • leden (t/m de B-jeugd is het de ouder) geven aan het begin van het seizoen aan of zij de vrijwilligerstaak willen afkopen. Het wordt automatisch van hun rekening afgeschreven.
  • leden die gedurende het jaar geen (of niet voldoende) vrijwilligerstaken uitvoeren betalen een boete (€ 15,- per niet uitgevoerde taak). Het wordt dan automatisch van hun rekening afgeschreven

 

Besteding inkomsten afkoopgedrag:

Het ontvangen bedrag wordt gebruikt als vergoeding voor de scheidsrechters zoals vastgelegd in de BALV van 31 mei 2017.

 

Voor eventuele vragen kun je terecht bij vrijwilligers@hercules-handbal.nl