Beste leden, ouders en supporters,

Jullie zullen net als wij de ontwikkelingen rond de persconferentie met spanning gevolgd hebben. Ook de discussie in de tweede kamer was boeiend. Helaas hebben we als binnensport de ondankbare taak gekregen om controles uit te voeren bij het betreden van onze sportaccommodatie.

De positieve kant is dat we kunnen blijven sporten maar het vergt veel organisatievermogen en extra vrijwilligers om te voldoen aan de gestelde eisen. Gelukkig heeft de Gemeente Den Haag al extra hulp toegezegd.

Voor wie geldt deze controle maatregel?

  • Iedereen vanaf 18 jaar wordt bij toegang tot de sporthal gecontroleerd op een gevalideerde QR code.
  • Zonder een goedgekeurde controle krijg je geen toegang tot de sporthal (hier vallen ook de tribune en kantine onder).

Hoe vervelend het ook is als je niet kunt voldoen aan het bovenstaande, dan heb je geen toegang tot de sporthal en kan je dus niet sporten, aanmoedigen of gezellig een drankje drinken in de kantine. We vragen hiervoor begrip van onze leden en achterban.

Als bestuur van Hercules maken we zo snel mogelijk meer details bekend van de manier van organiseren van bovenstaande. Ook gaan we een extra beroep doen op onze vrijwilligers. We hopen dat we onder deze speciale omstandigheden op jullie medewerking kunnen rekenen.

Het bestuur van Hercules


protocol sporthallen Den Haag