“Beste Collega verenigingen,

Rondom de Velden en Zaal van Oliveo Handbal (’t Nest) wordt sinds de zomervakantie stevig gebouwd en zal de gehele infrastructuur aangepast worden. De ergste maatregelen zijn gepland van week 30 tot aan week 44 en daarna zal mogelijk begin 2021 de parkeerplaats weer vorm krijgen.

Wij begrijpen de overlast dat dit met zich mee zal brengen, om duidelijkheid voor bereikbaarheid te geven zie bijgaand schrijven waarin de routering gemeld wordt. Houdt bij het bezoeken van onze locatie dan ook rekening met extra aanrij- en looptijd, mogelijk dient u uw auto te parkeren op 10 minuten loopafstand.

Helaas is er een wegsleepregeling van kracht of flinke boetes voor foutief parkeren. Zie ook onze website: parkeerinfo ’t Nest

Wij hopen met deze info u voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar een heel gezellig en sportief handbalseizoen met leuke wedstrijden.”