Bericht van de gemeente Den Haag


“Beste heer, mevrouw,

Hoe gaat u over 5 jaar naar uw werk? Is het verkeer veilig in uw wijk? Kunnen we nog met z’n allen parkeren?

We gaan graag met ondernemers en bewoners van Leidschenveen-Ypenburg in gesprek over de toekomst van verkeer en vervoer in Den Haag en met name in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. U hoeft geen deskundige te zijn op het gebied van mobiliteit. We gaan met elkaar op een laagdrempelige manier aan de slag met dilemma’s en vragen u naar uw wensen en ideeën voor de toekomst. Zoals een deelnemer van het MobiliteitsAtelier Segbroek na afloop opmerkte: “Het viel me alles mee en vond het zelfs een leuke bijeenkomst waar ik genoeg heb kunnen inbrengen”.

Met veel enthousiasme nodigen we u of een andere vertegenwoordiger van uw organisatie of bedrijf uit voor het MobiliteitsAtelier Leidschenveen-Ypenburg. We horen graag uw inbreng over verkeer en vervoer in de wijk. Met uw inbreng en die van andere bewoners, ondernemers en bezoekers gaat de gemeente aan de slag met een agenda voor toekomstige mobiliteit in Den Haag. In deze animatie wordt deze opgave voor de toekomst kort uitgelegd.

Wanneer? Woensdag 20 november 2019 van 17.00 tot 19.00 uur

Waar? Hofbad, Ypenburgse Boslaan 30, 2496 ZA Den Haag

We vragen u om ons z.s.m. te laten weten of en zo, ja wie namens uw organisatie/bedrijf wil deelnemen aan het MobiliteitsAtelier. Gezien het tijdstip bieden we u tijdens het atelier graag een lichte maaltijd aan en willen de catering afstemmen op het aantal deelnemers. U kunt reageren op deze e-mail of een e-mail sturen naar mobiliteitstransitie@denhaag.nl. In de bijlage vindt u meer informatie over aanleiding en opzet van de MobiliteitsAteliers.

Heeft u nog vragen? We horen ze graag!

Vriendelijke groet,

David van Keulen

Afdelingshoofd Mobiliteit


klik op het plaatje voor de bijlage

klik voor het YouTube filmpje

klik voor de publieksversie