De facturen zijn weer digitaal verstuurd. De verzending van de facturen aan de Torius leden volgt binnenkort.

Mocht u/je de factuur niet hebben ontvangen via email, dan het vriendelijke verzoek contact op te nemen met de ledenadministratie.