Voor het uitvoeren van de sneltesten op de spelers van de herenselectie zoeken we vrijwilligers die willen assisteren bij deze activiteit. De HC moeten een BIG registratie hebben. Het proces vergt een uur in de week en wordt op dinsdag of donderdag om 19.30 uur op Boswijk uitgevoerd.

Hercules zorgt voor alle middelen die nodig zijn en verzorgt een training voor de vrijwilligers. Een uitgebreide beschrijving van de uit te voeren handelingen wordt opgesteld.

Wil je ons helpen meld je dan aan bij onze voorzitter Martin Swikker.

Om een beeld te vormen wat het inhoud zie het bijgaande filmpje van Quintus handbal.

https://wos.nl/nieuws/artikel/handballers-quintus-uit-kwintsheul-coronaproof-veld-in