Beleid

De topsportteams bestaan, bij de dames en heren, uit de 2 hoogste seniorenteams en het hoogste jeugdteam. De teams spelen op het hoogste niveau in Nederland of daar dicht tegenaan. De Technische Commissie (TC) bepaalt op basis van het huidige niveau en een lopende 5 jaren visie de (door) ontwikkeling van de teams. Er wordt gewerkt met opbouw-, ontwikkel- en resultaatjaren.

Het duurzame topsportbeleid behelst het structureel blijven spelen op het gewenste niveau en gaat uit van het behouden van de “eigen” Hercules spelers en het jaarlijks toevoegen van 2 à 3 (top)talenten uit de jeugdafdeling. Vormen van samenwerking met andere verenigingen zijn optimalisaties van dit beleid.

De ‘Hercules duurzame topsportvisie’ behelst een gezonde balans tussen intensieve sportbeleving en de ruimte voor de topsporters om aan hun maatschappelijke en sociale ontwikkeling te werken. De TC stelt voor elk topsportteam een uitgebalanceerd programma op.