Hercules is een goed georganiseerde, warme familieclub met een duidelijke organisatiestructuur en een heldere visie. Om het beleid goed uit te kunnen voeren, zijn er veel vrijwilligers actief binnen de vereniging.

In het kader van het idee dat vele handen licht werk maken zijn wij echter op zoek naar meer vrijwilligers!!!!! Meedoen is een voorwaarde bij Hercules. Dit basisprincipe van de vereniging is hard nodig om alle taken die bij een grote vereniging horen uitgevoerd te krijgen.

Als je lid, of ouder van een jeugdlid, van de vereniging bent, dan wordt er een bijdrage van je verwacht. Je kan dan denken aan taken als barmedewerker, trainer, commissielid of scheidsrechter: een vereniging kan niet zonder vrijwilligers.

Om nieuwe vrijwilligers te werven zal het bestuur de komende weken tijdens de wedstrijden op de vereniging aanwezig zijn om leden, ouders van leden of andere belangstellenden te benaderen.

Mocht je interesse hebben om iets voor de vereniging te gaan doen, dan kan je ons uiteraard ook zelf benaderen.

Het bestuur