De eerste activiteiten zijn ingezet. Het bestuur heeft op aangeven van de vrijwilligerscommissie en de scheidsrechterscommissie een stuk beleid opgesteld wat de Herculesleden al op jonge leeftijd bekend maakt met het uitvoeren van klusjes voor de club.

Het hele beleid is vanaf heden terug te vinden op de site van Hercules (klik hier of ga naar het menu ‘Vrijwilligers‘). De kinderen van de C-jeugd hebben als eerste een uitleg hierover ontvangen.

Wij hopen dat deze eerste aanzet een positieve stimulans geeft aan het uitvoeren van vrijwilligersstaken voor de club. Ben je hierdoor geïnspireerd dan kun je jezelf aanmelden op het mailadres van de vrijwilligers (vrijwilligers@hercules-handbal.nl). Een nadere uitleg over het beleid en de eerste resultaten hiervan worden meegenomen op de ouderavonden die vlak voor het binnenseizoen worden georganiseerd.

Activiteit 2 komt er snel achteraan. De vrijwilligersavond op 16 oktober a.s. De projectgroep ‘vrijwilligers’ gaat een sessie organiseren met vertegenwoordigers van alle commissies, bestuur, kaderleden en iedereen die mee wil denken om een sterk fundament te leggen waarin alle vrijwilligers optimaal kunnen functioneren.

Het gaat hier onder andere over de samenwerking tussen de commissies, de taken en verantwoordelijkheden en misschien het belangrijkste “wat doen we met elkaar nog niet?”

Mocht je willen mee denken, mee helpen of geïnteresseerd zijn, dan ben je van harte welkom op 16 oktober. Houd deze datum dan alvast vrij!